ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.

Γ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Φ. ΣΙΑΣΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

 

Το κλασικό πρωτόκολλο οστεοενσωμάτωσης οδοντικών εμφυτευμάτων για τη φόρτισή τους με μόνιμη επιεμφυτευματική αποκατάσταση αφορά, έως σήμερα, μια χρονική περίοδο τριών έως έξι μηνών. 

Παρόλα αυτά, οι λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες ορισμένων ασθενών επιβάλουν την άμεση αποκατάστασή τους με ακίνητες προσθετικές εργασίες.

Η παρουσίαση αφορά μια κλινική περίπτωση ασθενούς στον οποίο έγιναν ταυτόχρονα εξαγωγές όλων των δοντιών της άνω και κάτω γνάθου, άμεση τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων και άμεση φόρτιση με ακίνητη προσωρινή προσθετική εργασία, την ίδια ημέρα. 

Στην εργασία, αναφέρονται διεξοδικά τα χειρουργικά και προσθετικά στάδια για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κλινικού περιστατικού καθώς και οι ενδείξεις και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιτυχή έκβαση ανάλογων περιπτώσεων με τις λιγότερες πιθανές επιπλοκές.