Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο συνέδριο με επιστημονική εργασία, θα πρέπει να αποστείλουν περίληψη της εργασίας μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2014. Η τελική έγκριση των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.
Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της ιστοσελίδας μας. Περιλήψεις που θα σταλούν με email ή άλλο τρόπο, δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δε θα γίνονται αποδεκτές.
Η παραλαβή της περίληψης εργασίας θα επιβεβαιώνεται με αντίστοιχο email από την Γραμματεία του Συνεδρίου. Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε τη σχετική βεβαίωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία.

onlineabstr


 

Οδηγίες για τους ομιλητές:

Αρχεία Παρουσιάσεων:

 • Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες σε flash memory (στικάκι)
 • Τα αρχεία θα πρέπει να είναι ελεγμένα για ιούς
 • Έχετε πάντα ένα εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας (backup) της παρουσίασης σας, κατά προτίμηση στο διαδίκτυο (Cloud)
 • Η παρουσίαση θα πρέπει να είναι δημιουργημένη σε Microsoft PowerPoint
 • Το αρχείο της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται στο διάλειμμα, πριν την έναρξη της αντίστοιχης συνεδρίας, ώστε να αποθηκεύεται από πριν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
 • Αν θέλετε να παρουσιάσετε κάποιο ιδιαίτερο λογισμικό τότε θα πρέπει να έχετε μαζί σας το δικό σας φορητό υπολογιστή.
 • Οι υπολογιστές που παρέχονται στο συνέδριο θα έχουν λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows και τη σουίτα γραφείου Microsoft Office. Αν η παρουσίαση σας είναι δημιουργημένη σε άλλο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό παρουσίασης βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μπορεί να ανοίξει στο Microsoft Powerpoint.
 • Αν θέλετε να παρουσιάσετε κάποιο δικτυακό τόπο για μεγαλύτερη ασφάλεια αποθηκεύστε τις κύριες ιστοσελίδες του σε ένα φάκελο μαζί με την παρουσίαση σας.

Poster

Τι είναι το e-poster?

Τα e-posters είναι η ηλεκτρονική εκδοχή των παραδοσιακών, τυπωμένων posters τα οποία παρουσιάζονται σε οθόνες. Ο περιβαλλοντικά φιλικός, τρόπος παρουσίασης των αναρτημένων ανακοινώσεων, έρχεται να αντικαταστήσει το παραδοσιακό τυπωμένο poster που είναι χρονοβόρο, δαπανηρό και καθόλου πρακτικό.

Πού και πότε θα παρουσιάζονται τα e-posters?

Aντί για τα παραδοσιακά boards ανάρτησης των τυπωμένων posters, θα υπάρχει μεγάλη οθόνη 60 ιντσών, υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης, στην οποία θα εμφανίζονται τα e-posters.

Επιπλέον, στα πλαίσια της σύγχρονης τάσης για διαθεσιμότητα της επιστημονικής γνώσης στο σύνολο της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς, τα e-posters θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.haoms2014.org, με την άδεια των συγγραφέων τους.

Δημιουργία και υποβολή των e-posters

 • To poster θα πρέπει να υποβάλλεται
  • σε μορφή power point (.ppt)
  • οριζόντια διάταξη (landscape)
  • αναλογία διαφάνειας 16:9 (widescreen)
  • να περιλαμβάνει 1 έως 3 διαφάνειες
19.png15.png10.png05.png17.png21.png16.png28.png14.png23.png02.png20.png25.png11.png08.png04.png18.png24.png09.png03.png01.png27.png13.png06.png26.png