Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:   Δημήτριος Παπαδάκης
Μέλη:   Λάμπρος Γκουτζάνης
    Νικόλαος Κεχαγιάς
    Ιωάννης Μελακόπουλος
    Κωνσταντίνος Μουρούζης
    Αναστάσιος Μυλωνάς
    Βερόνικα Παπακώστα
    Γεώργιος Παπαναστασίου
    Ελένη Παραρά
    Βασίλειος Πετσίνης
05.png21.png19.png15.png02.png27.png28.png14.png18.png24.png11.png10.png04.png03.png16.png25.png17.png20.png08.png23.png06.png09.png26.png01.png13.png