Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:   Δημήτριος Παπαδάκης
Μέλη:   Λάμπρος Γκουτζάνης
    Νικόλαος Κεχαγιάς
    Ιωάννης Μελακόπουλος
    Κωνσταντίνος Μουρούζης
    Αναστάσιος Μυλωνάς
    Βερόνικα Παπακώστα
    Γεώργιος Παπαναστασίου
    Ελένη Παραρά
    Βασίλειος Πετσίνης
13.png01.png26.png02.png18.png19.png05.png24.png23.png17.png20.png08.png15.png09.png14.png21.png25.png04.png16.png28.png03.png06.png10.png27.png11.png