ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ

ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ*, ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  Γ.Ν.Α "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

 

Η  θεραπευτική αντιμετώπιση των ευμεγέθων κύστεων των γνάθων προβληματίζει συχνά τον θεράποντα ιατρό. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χειρουργική και περιλαμβάνει την εκπυρήνιση, τη μαρσιποποίηση  ή  τον συνδυασμό τους.

Με την εκπυρήνιση, που αποτελεί και την δημοφιλέστερη τεχνική,  επιτυγχάνεται η πλήρης αφαίρεση του κυστικού τοιχώματος σε έναν χειρουργικό χρόνο, η ιστολογική εξέταση όλου του κυστικού τοιχώματος και ακολουθεί επούλωση κατά πρώτο ή κατά δεύτερο σκοπό. Στη μαρσιποποίηση επιτυγχάντεται αποσυμπίεση της κυστικής κοιλότητας και προοδευτική ελάττωση του μεγέθους της, ιστολογική εξέταση τμήματος μόνο του κυστικού σάκου, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με εκπυρήνιση σε δεύτερο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση στόχος της χειρουργικής αντιμετώπισης αποτελεί η διατήρηση της ακεραιότητας των γειτονικών ανατομικών δομών, ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν, οι λειτουργικές και αισθητικές διαταραχές .

 Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής εξαρτάται από παράγοντες που αφορούν τόσο τον ασθενή, όσο και τα ιδιαίτερα κλινικά και ακτινογραφικά χαρακτηριστικά της κυστικής κοιλότητας.

 Η ηλικία, το ιατρικό ιστορικό και ο βαθμός συνεργασίας του ασθενούς σε συνδυασμό με την εντόπιση, το μέγεθος και τα απεικονιστικά ευρήματα της κυστικής βλάβης καθορίζουν το σχέδιο θεραπείας.

 Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν  οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής, καθώς και οι πιθανές επιπλοκές τους.

Η έγκαιρη διάγνωση, ο πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος, η εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής και η ιστολογική επιβεβαίωση του τύπου της  βλάβης αποτελούν τους θεμέλιους λίθους  στην αντιμετώπιση των κύστεων των γνάθων.