Ηωσινόφιλο Έλκος Γλώσσας. Αναφορά Περίπτωσης

Κιοσπές Π, Καλογήρου Ε, Λιάτης Στ, Τόσιος Κ, Σκλαβούνου Αλ

Εργαστήριο Στοματολογίας Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ και Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το ηωσινόφιλο έλκος του βλεννογόνου του στόματος (traumatic ulceration) είναι μία καλοήθης, αυτοπεριοριζόμενη, βλάβη, άγνωστης αιτιοπαθογένειας, πιθανώς τραυματικής. Εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς που βρίσκονται στην 4η – 5η δεκαετία της ζωής, χωρίς προτίμηση στο φύλο. Εντοπίζεται συνηθέστερα στη γλώσσα και έχει τη μορφή έλκωσης με σκληρά, επηρμένα χείλη και λευκό ή λευκοκίτρινο πυθμένα καλυπτόμενο από ψευδομεμβράνη. Η κλινική εικόνα δημιουργεί συχνά διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα με το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Μικροσκοπικά, το φλεγμονώδες διήθημα της έλκωσης εμφανίζει πολλά ηωσινόφιλα και λεμφοκύτταρα που εκτείνονται στις μυϊκές δεσμίδες. Θεραπευτικά, χορηγούνται τοπικά και συστηματικά κορτικοστεροειδή και σε εμμένουσες βλάβες γίνεται χειρουργική εξαίρεση.

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση περιστατικού ηωσινόφιλου έλκους στη γλώσσα και η ανασκόπηση των απόψεων για την αιτιοπαθογένεια και τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: Γυναίκα 79 ετών παραπέμφθηκε για εκτίμηση επώδυνης έλκωσης στη γλώσσα, αναφερόμενης διάρκειας 3 μηνών. Είχε λάβει συστηματικά «κορτιζόνη» για 15 ημέρες, χωρίς αποτέλεσμα. Στο ατομικό αναμνηστικό αναφέρονταν υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερουριχαιμία και υπερλιπιδαιμία σε αγωγή. Έγινε βιοψία της βλάβης για τον αποκλεισμό του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Η τελική διάγνωση ήταν ηωσινόφιλο έλκος.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η κλινική και ιστολογική εικόνα του ηωσινόφιλου έλκους είναι αρκετά θορυβώδης παρά την καλοήθη φύση του και η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και το λέμφωμα/λεμφοϋπερπλαστικές εξεργάσιες. Η βιοψία είναι πολλές φορές απαραίτητη για την τελική διάγνωση.