ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟ ΚΑΙ ΕΞΩΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑΤΟΣ

ΨΩΜΙΑΔΗΣ Σ., ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ Κ., ΡΑΛΛΗΣ Γ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Κ., ΒΛΑΧΟΣ Κ., ΜΕΖΙΤΗΣ Μ.

1. ΣΓΠΧ ΚΑΤ 2. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤ

 

Τα μηνιγγιώματα είναι καλοήθεις όγκοι του ΚΝΣ, με αργή ανάπτυξη  που προέρχονται από τα κύτταρα των αραχνοειδών λαχνών, και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσουν τις γναθοπροσωπικές δομές. Η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής αντιμετώπισης γίνεται με βάση την εντόπιση του όγκου και τις ανατομικές δομές που εμπλέκονται. 

Ασθενής 40 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία με εξόφθαλμο δεξιά και συνοδό οίδημα, από έτους, χωρίς άλλη συμπτωματολογία ή κλινική σημειολογία. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε χωροκατακτητική εξεργασία στην περιοχή της μείζονος πτέρυγας του σφηνοειδούς με επέκταση στον υποκροτάφιο βόθρο και τον οφθαλμικό κόγχο. Η κυτταρολογική εξέταση συνηγορούσε υπέρ μηνιγγιώματος.  Ο ασθενής υποβλήθηκε σε συνδυασμένη χειρουργική αντιμετώπιση από την τη νευροχειρουργική και τη γναθοχειρουργική ομάδα του ΚΑΤ. Με προσπέλαση κογχοζυγωματική (orbitozygomatic) (πτεριονική κρανιοτομή και  έξω κογχοτομή με ζυγωματική επέκταση) αφαιρέθηκε το οστικό τμήμα en block δίνοντας προσπέλαση τόσο ενδοκρανιακά όσο και στο έξω τοίχωμα και την κορυφή του κόγχου. Έγινε αφαίρεση του όγκου. Το οστό επανατοποθετήθηκε και οστεοσυντέθηκε. Άμεσα μετεγχειρητικά ο ασθενής παρουσίασε πάρεση του κοινού κινητικού και αδυναμία του έξω ορθού μυός.

Στόχος της παρουσίασης είναι να παρουσιάσει το ενδιαφέρον περιστατικό και να αναδείξει τις δυνατότητες συνεργασίας των ΣΓΠΧ με άλλες ειδικότητες της περιοχής για την αντιμετώπιση παθολογιών που επεκτείνονται πέραν του σπλαχνικού κρανίου.