Πρόεδρος

Γ. Ράλλης

Συντονιστής Διευθυντής

ΣΓΠΧ Κλινικής ΓΝΑ "ΚΑΤ"

Α' Αντιπρόεδρος

Κ. Αλεξανδρίδης

Καθηγητής ΣΓΠΧ

Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 

Β' Αντιπρόεδρος

Λ. Ζουλούμης

Καθηγητής ΣΓΠΧ

Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

 

Γενικός Γραμματέας

Γρ. Βενέτης

Επικ. Καθηγητής ΣΓΠΧ

Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Ειδικός Γραμματέας

Α. Μυλωνάς

Αν. Διευθ. ΣΓΠΧ Κλινικής

Θεραπευτηρίου "Metropolitan"

 

       

 

 Ταμίας

Λ. Γκουτζάνης

Λέκτορας ΣΓΠΧ 

Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γραμ. Επαγγ. Θεμάτων 

Μ. Ηλιόπουλος

ΣΓΠ Χειρουργός

 

 

Μέλος - Σύμβουλος

Ι. Ιατρού

Καθηγητής ΣΓΠΧ

Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Μέλος - Σύμβουλος

Κ. Παπαδημητρίου

ΣΓΠ Χειρουργός 

  

25.png14.png08.png04.png01.png26.png18.png06.png13.png23.png03.png17.png24.png02.png11.png27.png19.png20.png21.png09.png16.png15.png05.png10.png28.png