Έκτοπη ανάπτυξη οστού εντός της μάζας του μασητήρα

Α. Χηράκης, Γ. Ρωμάνος, Ε. Κονσολάκη, Π. Χατζημανώλης

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

 

Ασθενής ηλικίας 65 ετών προσήλθε στην κλινική της ΣΓΠΧ του ΠΝΗ 2 χρόνια μετά από αναφερόμενη πτώση και τραυματισμό της περιοχής του ζυγωματικού τόξου αριστερά.  Κύριο σύμπτωμα ήταν  η αδυναμία στην πλήρη διάνοιξη του στόματος με βαθμιαία εξέλιξη. 

Ο απεικονιστικός έλεγχος, με αξονική τομογραφία, ανέδειξε ακτινοσκιερό μόρφωμα με αφετηρία  την αρχή της κροταφικής απόφυσης του αριστερού ζυγωματικού οστού. Το οστικό αυτό μόρφωμα καταδυόταν εντός της μάζας του αριστερού μασητήρα μυός και είχε μήκος περίπου 5 εκατ. .

Προγραμματίσθηκε χειρουργική επέμβαση με γενική αναισθησία και με κροταφική – προωτιαία προσπέλαση. Αφαιρέθηκε το οστικό τμήμα και από  την ιστολογική εξέταση επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη ώριμου οστού, που σε περιφερικές θέσεις παρουσίαζε  χαρακτήρες νεοστεοχονδρογένεσης.

Γίνεται αναφορά στην πιθανή αιτιολογία της ανάπτυξης του οστού σε αυτή την σπάνια θέση και συζητούνται τα διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά προβλήματα που παρουσιάσθηκαν.