ΠΤΥΧΩΤΗ ΙΝΩΔΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΥΣΟΥΛΕΑ Σ. (1), ΝΤΟΒΑΣ Π. (1), ΠΑΥΛΗ Μ. (2), ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. (3)

(1) Χ.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, (2) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, (3) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η πτυχωτή ινώδης υπερπλασία, προκαλούμενη από οδοντοστοιχίες, αποτελεί μια αντιδραστική βλάβη, εξαιτίας χρόνιου, ήπιου, μηχανικού ερεθισμού, που οφείλεται σε κακή εφαρμογή των οδοντοστοιχιών. Συναντάται συνηθέστερα σε γυναίκες, ιδίως στην ουλοπαρειακή αύλακα της άνω γνάθου. Το μέγεθός της κυμαίνεται από λίγα χιλιοστά έως λίγα εκατοστά, ενώ σπάνια μπορεί να καταλαμβάνει ολόκληρη την ουλοπαρειακή αύλακα. Συνήθως είναι ασυμπτωματική, αλλά μπορεί να συνοδεύεται από φλεγμονή και εξελκώσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση χειρουργικής αντιμετώπισης μιας περίπτωσης πτυχωτής ινώδους υπερπλασίας από οδοντοστοιχία, που καταλάμβανε ολόκληρη την ουλοπαρειακή αύλακα της άνω γνάθου και η ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας. 

ΜΕΘΟΔΟΣ-ΥΛΙΚΑ: Άνδρας 59 ετών, με ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη(Τύπου ΙΙ, ρυθμισμένο), απευθύνθηκε σε οδοντίατρο για κατασκευή νέας άνω ολικής οδοντοστοιχίας. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε η ύπαρξη πτυχωτής ινώδους υπερπλασίας που κατελάμβανε όλη την ουλοπαρειακή αύλακα της άνω γνάθου. Ο ασθενής ανέφερε συνεχή χρήση της οδοντοστοιχίας, επί 35 χρόνια, χωρίς την αφαίρεσή της και χωρίς ιδιαίτερη υγιεινή. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Θεραπευτικά, υπό τοπική αναισθησία, έγινε χειρουργική αφαίρεση του υπερπλαστικού ιστού, συνολικού μεγέθους 10,5cm x 1,5cm x 1cm σε 2 τμήματα. Ακολούθησε συρραφή του βλεννογόνου με το υποκείμενο περιόστεο, με στόχο τη δημιουργία νέας ουλοπαρειακής αύλακας. Στη συνέχεια έγινε άμεση επανατοποθέτηση της παλιάς οδοντοστοιχίας με εφαρμογή μαλακού επιστρώματος (Viscogel). Ο ασθενής παραπέμφθηκε στον οδοντίατρο για κατασκευή νέας άνω ολικής οδοντοστοιχίας ένα μήνα μετά την επέμβαση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πτυχωτή ινώδης υπερπλασία από οδοντοστοιχίες αποτελεί μια βλάβη, που προκαλείται από παρατεταμένη χρήση οδοντοστοιχιών με κακή εφαρμογή. Η ανάγκη τακτικών επανεξετάσεων και εφαρμογής κανόνων υγιεινής των οδοντοστοιχιών είναι επιτακτική. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για την αντιδραστική αιτιολογία της βλάβης, τις θεραπευτικές επιλογές και τη σημασία αφαίρεσης των οδοντοστοιχιών το βράδυ.