ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΗΤΗΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΜΕΖΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ"

 

Η ανοιχτή ανάταξη και οστεοσύνθεση των κονδυλικών καταγμάτων αποτελεί ένα σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των γναθοπροσωπικών χειρουργων.

Η χειρουργική προσπέλαση πρέπει να εξασφαλίζει μικρή συχνότητα επιπλοκών, σύντομο χειρουργικό χρόνο και δυνατότητα χειρισμών για ανάταξη και οστεοσύνθεση. Υπάρχει πληθώρα χειρουργικών προσπελάσεων και είναι προσωπική προτίμηση του χειρουργού.

 Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της μελέτης 22 περιπτώσεων ασθενών, των οποίων τα κατάγματα κονδύλου αντιμετωπίστηκαν με προσπέλαση διαμέσου του μασητήρα. Οι ασθενείς ήταν άντρες με εύρος ηλικιών τα 17-86 έτη. Η αιτία των καταγμάτων ήταν κατά σειρά συχνότητας  ο ξυλοδαρμός, το τροχαίο ατύχημα και η πτώση. Μελετήθηκε η ευχέρεια χειρισμών ανάταξης και οστεοσύνθεσης, ο χειρουργικός χρόνος και οι μετεγχειρητικές επιπλοκές. 

Συμπέρασμα: η διαμέσου του μασητήρα προσπέλαση των κονδυλικών καταγμάτων αποδεικνύεται μια χρήσιμη και ασφαλής μέθοδος προσπέλασης και πρέπει να αποτελεί μια επιπλέον λύση στην φαρέτρα του γναθοπροσωπικού χειρουργού.