Οπισθοβολβικό αιμάτωμα μετά από αμβλύ οφθαλμικό τραύμα: αναφορά περίπτωσης

Παπαδιόχος Ι., Οικονόμου Χ., Πετσίνης Β., Γκουτζάνης Λ., Παπαδογεωργάκης Ν.

Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

 

Το οπισθοβολβικό αιμάτωμα (ΟΑ) μετά από αμβλύ οφθαλμικό τραύμα είναι μία σπάνια, αλλά σοβαρή επιπλοκή, δεδομένου ότι μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα σε μόνιμη απώλεια της όρασης. Το ΟΑ οφείλεται σε τραυματικής αιτιολογίας αιμορραγική συλλογή εντός του οφθαλμικού κόγχου η οποία αυξάνει την πίεση στο εσωτερικό του κόγχου με αποτέλεσμα ισχαιμική βλάβη στο οπτικό νεύρο. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει πόνο, εξόφθαλμο με πρόπτωση, επιδεινούμενη έκπτωση ή απώλεια της οπτικής οξύτητας και οφθαλμοπληγία με απώλεια του αντανακλαστικού της κόρης του οφθαλμού.

Σκοπός της αναρτημένης ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει την περίπτωση ΟΑ ενός άνδρα 38 ετών που προσήλθε με ολική απώλεια όρασης και τραύμα στον αριστερό οφθαλμό στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός», περίπου 45’ έπειτα από εκτόξευση ελαστικού αντικείμενου στο πρόσωπο του λόγω έκρηξης φιάλης. Το ΟΑ διαγνώστηκε εγκαίρως από την κλινική εικόνα και με τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας λεπτών τομών. Ο ασθενής υπεβλήθη σε επείγουσα έξω κανθοτομή και κανθόλυση σε συνδυασμό με διαταρσική προσπέλαση του κόγχου εκ του άνω και κάτω βλεφάρου, ενώ του χορηγήθηκε ταυτόχρονα η ενδεδειγμένη αποιδηματική φαρμακευτική αγωγή. Έγινε παροχέτευση του αιματώματος, ωστόσο διεγχειρητικά διαπιστώθηκε ταυτόχρονη ρήξη του βολβού, η οποία οδήγησε σε απώλεια της όρασης τελικά. 

Εκτός από την αναφοράς της περίπτωσης, η αναρτημένη ανακοίνωση περιλαμβάνει συνοπτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε ό,τι αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΟΑ και στην περιγραφή των χειρουργικών τεχνικών αποσυμπίεσης.

Η οποιαδήποτε καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης των σημείων του ΟΑ και της θεραπείας του έχει σημαντική επίπτωση στη λειτουργική αποκατάσταση του οφθαλμού. Η θεραπεία κυρίως βασίζεται στην χειρουργική αποσυμπίεση κλειστού διαμερίσματος, με σκοπό τη μείωση της ισχαιμικής πίεσης στο νεύρο. Παρά τη σπανιότητα, η σοβαρότητα της τραυματικής αυτής βλάβης απαιτεί από τον στοματικό και γναθοπροσωπικό χειρουργό να είναι εξοικειωμένος με την αντιμετώπισή της από τα πρώτα έτη της ειδικότητας.

14.png18.png11.png15.png01.png17.png21.png20.png10.png09.png16.png24.png25.png02.png03.png13.png28.png27.png19.png05.png26.png06.png23.png04.png08.png