ΟΓΚΟΣ ΕΚ ΚΟΚΚΩΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΟΓΚΟΣ ABRIKOSSOFF) ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Β.1, ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ Ν. 1, ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΟΜ. 1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ι. 2, ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ε. 1

Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική1, Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής2, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

 

Οι όγκοι εκ κοκκωδών κυττάρων ή όγκοι Abrikossoff αποτελούν σπάνια νεοπλάσματα, τα οποία θεωρείται ότι προέρχονται από τα κύτταρα Schwann των νευρικών ελύτρων. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων εντοπίζεται στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου και κυρίως στη γλώσσα, τον παρειακό βλεννογόνο και την υπερώα. Ο όγκοι εκ κοκκωδών κυττάρων είναι συνήθως ασυμπτωματικοί και εμφανίζονται σαν οζίδια που δεν ξεπερνούν τα 3 εκ. Είναι συνήθως καλοήθεις, αλλά υπάρχουν αναφορές περιπτώσεων στη βιβλιογραφία στις οποίες ο όγκος εμφανίζει τοπικά επιθετική συμπεριφορά, κακοήθη εξαλλαγή και απομακρυσμένες μεταστάσεις. Η χειρουργική εκτομή σε κλινικά υγιή όρια αποτελεί θεραπεία εκλογής, αν και αυτό δεν είναι πάντα δυνατό, διότι ο όγκος δεν διαθέτει κάψα. Υποτροπές μπορεί να εμφανιστούν μετά από ατελή εκτομή. 

Στην παρούσα αναρτημένη ανακοίνωση παρουσιάζεται η περίπτωση μιας γυναίκας 43 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική εμφανίζοντας ένα ανώδυνο οζίδιο, σκληρής συστάσεως στο αριστερό οπίσθιο ημιμόριο της ράχης της γλώσσας, κοντά στο πλάγιο χείλος από διμήνου. Δεν υπήρχε ιστορικό τραυματισμού της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε βιοψία – εξαίρεση της βλάβης σε κλινικά υγιή όρια και η ιστοπαθολογική εξέταση έθεσε τη διάγνωση του όγκου Abrikossoff. Ωστόσο, στην ιστολογική έκθεση αναφερόταν ότι κύτταρα του όγκου έφταναν στα πλάγια όρια εκτομής, κατά μήκος των νευρικών ινών. Η ασθενής εμφάνισε ομαλή και γρήγορη επούλωση, τέθηκε, ωστόσο, σε τακτική παρακολούθηση για την έγκαιρη διάγνωση τυχόν υποτροπής. Γίνεται αναφορά στην αιτιοπαθογένεια της βλάβης, την ιστολογική και κλινική διαφορική διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία της. 

Ο όγκος εκ κοκκωδών κυττάρων, αν και ασυνήθης, αποτελεί διαγνωστική πρόκληση και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση ασθενών με βλάβες στη γλώσσα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πλήρης χειρουργική αφαίρεση του όγκου και η μακροχρόνια μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών, καθώς η πιθανότητα υποτροπής του  όγκου εκ κοκκωδών κυττάρων είναι υψηλή.

01.png11.png06.png10.png19.png13.png09.png02.png23.png14.png03.png15.png05.png16.png28.png21.png18.png25.png08.png24.png20.png04.png17.png26.png27.png