Μονήρης (εξωθωρακικός) ινώδης όγκος. Αναφορά δύο περιστατικών

Ι. ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ, Κ. ΚΟΝΤΟΣ, Ι ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ, Α.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Μ, ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Δ. ΜΑΓΓΟΥΔΗ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΝΘ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ'

 

Ο μονήρης ινώδης όγκος (ΜΙΟ) είναι ένας σπάνιος καλοήθης, αμιγώς μεσεγχυματογενής όγκος, που αποτελείται από ατρακτοειδή κύτταρα. Μπορεί να εντοπιστεί οπουδήποτε στο σώμα, καθώς προέρχεται από τα περικύτταρα,  που αποτελούν κύτταρα πέριξ των αγγείων (προηγούμενη ονομασία αιμαγγειοπερικύττωμα) και σε οποιαδήποτε ηλικία. Το 20% των ΜΙΟ εμφανίζεται στην κεφαλή και τον τράχηλο και πιο συγκεκριμένα στον κόγχο, τη ρινική και στοματική κοιλότητα, τον παραφαρυγγικό χώρο και τις παρωτίδες. Κλινικά εμφανίζεται σαν ανώδυνη σταδιακά εξελισσόμενη διόγκωση η οποία γίνεται αντιληπτή στις περιπτώσεις που προκαλεί πιεστικά φαινόμενα.

Η τελική διάγνωση τίθεται μόνο ύστερα από παθολογοανατομική εξέταση.

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά σε δύο περιπτώσεις γυναικών με ΜΙΟ ηλικίας 25 και 60 ετών αντίστοιχα, μια στον υποκροτάφιο βόθρο και μία στο παρειακό διάστημα, όπου η πρώτη αντιμετωπίστηκε με εμβολισμό και η δεύτερη αντιμετωπίστηκε χειρουργικά. Η παρακολούθηση των ασθενών κλινικά και απεικονιστικά δεν έχει δείξει σημάδια υποτροπής επί του παρόντος.

Πρόκειται για καλοήθη όγκο ο οποίος δύναται τόσο να υποτροπιάσει όσο και να εξαλλαγεί, για αυτό το λόγο το μακροχρόνιο follow up κρίνεται απαραίτητο.

25.png06.png03.png11.png05.png15.png10.png24.png18.png27.png13.png20.png21.png16.png04.png28.png19.png01.png09.png26.png17.png14.png23.png08.png02.png