Προεγγραφή μέχρι την 31.07.2014  


Εγγραφή μετά την 
31.07.2014

Ιατροί
(ΣΓΠΧ - Ιατροί - Οδοντίατροι)
80€  120 € 
  Ειδικευόμενοι / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές   50 €  70 € 
  Νοσηλευτές - Β.Οδοντιάτρων - Οδοντοτεχνίτες - Επαγγελματίες Υγείας   40 €  60 € 
  Φοιτητές *   30 €  50 € 
 
 regnow
 
Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει για όλους:
  • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • Διαλείμματα καφέ
  • Την τσάντα με το έντυπο υλικό του συνεδρίου
  • Συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης & Δεξίωση Υποδοχής
 
* Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας
 
 
Ακύρωση Εγγραφών
 
Οι ακυρώσεις των εγγραφών πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς με fax στη Γραμματεία του Συνεδρίου:
  • Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στην γραμματεία πριν την 31η Μαΐου 2014, θα παρακρατηθεί το ποσό των 10€, σαν έξοδα διαχείρισης.
  • Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη Γραμματεία από την 1η Ιουνίου 2014 έως και την 31η Αυγούστου 2014, θα παρακρατηθεί το 50% του συνολικού ποσού, ως ακυρωτικά.
  • Καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν στη Γραμματεία μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2014.
 
 
10.png15.png26.png05.png11.png17.png24.png16.png21.png04.png28.png14.png06.png01.png03.png13.png02.png09.png23.png25.png20.png08.png27.png18.png19.png